2 oktober 2016

De Praktijk

Intake

Nadat u zich aangemeld heeft wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek worden uw klachten en problemen en uw therapiedoelen globaal besproken en krijgt u uitleg over de inhoud van een therapie en de praktische gang van zaken.

Wij kijken of wij een werkrelatie aangaan: dat u vertrouwen in mij als therapeut heb en of uw klacht/vraag bij mij past. Is dat niet zo dan kan ik u doorverwijzen naar een collega.

Afmelden

Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Duur van de sessie/therapie

Voor elke sessie wordt ruim de tijd genomen. Ik werk met blokken van een uur. Door ruim te roosteren worden gevoelens van ‘haast, tijd om is, of volgende klant wacht’ voorkomen.

De frequentie van de gesprekken is aanvankelijk meestal één maal per week, maar kan na verloop van tijd afnemen. De gemiddelde duur van een therapie bedraagt ca. 15 sessies.

Behandeltijden

In de aanpak & filosofie van de Psychotherapie Praktijk Limburg staat de klant centraal. Normaal gesproken vinden de behandelingen tijdens kantooruren en uitsluitend op afspraak plaats. Op verzoek van de klant kan worden uitgeweken naar avonden en weekenden.

Behandelingen in de tijd van het Coronavirus

Naar aanleiding van het de adviezen van de overheid nemen we de volgende maatregelen:

Wij continueren therapieën face-to-face of middels video bellen. Wij hebben maatregelen genomen om dit op een veilige manier te kunnen doen en volgen de aanwijzingen van het RIVM. Gebruik van de wachtkamer willen we zoveel mogelijk vermijden. Bij een face-to-face afspraak belt u aan op de aanvangstijd van de sessie.

Uiteraard vragen we u om in geval van verkoudheidsklachten en/of koorts thuis te blijven. Bent u of iemand in uw directe omgeving, onlangs in een risicogebied geweest, dan verzoek ik u vriendelijk gedurende de incubatietijd (twee weken) niet de praktijk te komen. 

Vergoeding mogelijk zonder aanspraak op eigen risico

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, heeft u veelal recht op (gedeeltelijke) vergoedingen van mijn behandelingen. Omdat eventuele vergoedingen vanuit uw aanvullende pakket komen, geldt er geen eigen risico voor mijn behandelingen. Let wel, gezien mijn integrale aanpak vallen de behandelingen voor de zorgverzekering onder de noemer alternatieve hulpverlening. Kijkt u dus naar het budget dat u voor alternatieve hulp van uw zorgverzekering beschikbaar hebt. Via NVPA heb ik met een groot aantal zorgverzekeraars contracten: https://nvpa.org/verzekeringen/public

Als u vragen heeft over de exacte vergoeding voor de behandeling, dan verzoek ik u om uw polisvoorwaarden erop na te slaan of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Benoem dan de beroepsvereniging NVPA waarbij ik ben aangesloten AGB code praktijk: 94064444 en de AGB code therapeut: 94009160