26 juni 2018

Positieve Psychotherapie

Positieve Psychotherapie

Positieve Psychotherapie is een breed geaccepteerde en wereldwijd verspreide vorm van psychotherapie. De methode wordt gebruikt in meer dan zeventig landen. Het woord “positieve” in de naam van de Positieve Psychotherapie is afgeleid van het Latijns woord ‘positum’, in de betekenis van ‘het gegeven, geheel’. U brengt namelijk niet alleen stoornissen en conflicten in. U brengt ook de capaciteiten mee om uw problemen/conflicten op te lossen! Positieve psychotherapie heeft bovendien een oorspronkelijke aanpak. De basisbegrippen zijn in alledaagse taal geformuleerd, zodat U deze eenvoudig kunt begrijpen. Positieve psychotherapie is gebaseerd op de overtuiging dat alle mensen intrinsiek goed zijn en dat ze twee fundamentele capaciteiten hebben: ‘to love and to know’. Conflicten worden geïnterpreteerd als uitdagingen voor de ontwikkeling van deze capaciteiten. Verder wordt Uw probleem niet uitsluitend bekeken op individueel niveau. Elke ziekte, probleem of persoonlijke uitdaging weerspiegelt ook de kwaliteit van de relaties binnen het gezin en de samenleving. Positieve Psychotherapie leert U zichzelf niet alleen te zien als patiënt, maar ook als therapeut voor uw eigen milieu.

Uit onderzoek is gebleken dat deze methode geschikt is voor zeer uiteenlopende vraagstukken: leerproblemen, depressies, fobieën, huwelijks problemen, seksuele problemen, psychosomatische klachten, ed. De transculturele insteek is behulpzaam in het benaderen van multiculturele vraagstukken, bv in gemengde relaties. Verder is de methode uitermate geschikt voor de behandeling van kinderen. Tenslotte biedt Positieve Psychotherapie als korte termijn therapie uitzicht op een snelle verbetering of genezing.