6 oktober 2016

Partner therapie

‘Life without love is like a tree without blossoms or fruit.’ Khalil Gibran

Relaties behoren tot de essentie van het leven. Onderzoek laat zien sterke relaties een integrale component vormen voor mentale en fysieke gezondheid. De familie is een integraal onderdeel van iemands identiteit en zelfwaarde.

De benadering van Dr. Anna Huysse in partner therapie is als volgt:

· Mensen nemen niet alleen conflicten mee, maar tevens de capaciteit om deze op te lossen of er mee om te gaan;
· Iedereen beweegt in de culturele context waarin hij/zij is opgegroeid. Aanvullend is er een persoonlijke context die wordt bepaald door opvoeding.
· Het is nodig om de emoties van de partner te begrijpen en te valideren
· Het is van belang om niet alleen de verschillen tussen de partners te kennen, maar ook wat zij gemeenschappelijk hebben en doen;
· In partner therapie wordt gekeken naar de individuen, maar zonder sociale factoren uit het oog te verliezen
Het doel van de therapie is om de veiligheid, nabijheid en het contact te versterken in intieme relaties. Liefde is een levensbehoefte.

De partner therapie is een kort lopende therapie, met een gemiddelde van 12 bijeenkomsten