auto immunity-therapie-maastricht

Auto-immuunziekten als oorzaak

Tegenwoordig zijn er bijna 100 erkende auto-immuunziekten, en meer dan 40 ziekteprocessen kennen een auto-component. Om officieel gediagnosticeerd te worden voor de meeste auto-immuunziekten, moet het immuunsysteem eerst een aanzienlijke hoeveelheid weefsel (de hersenen of het zenuwstelsel) vernietigen. In de vroege stadia van auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS), systemische lupus erythematosus (SLE), syndroom van Sjögren, arteritis, sarcoidosis, scleroderma, Hashimoto thyroïditis, en myasthenia gravis, vindt vaak een misdiagnose plaats als een ‘psychiatrische stoornis’. Onderzoek heeft aangetoond dat depressie en angst vaker voorkomt bij patiënten met auto-immuunziekten, dan met chronische degeneratieve aandoeningen. Onderzoekers vermoeden dit komt door de rechtstreekse werking van inflammatoire cytokines op het centrale zenuwstelsel.
Dr. Anna Huysse bekijkt auto-immuunziekten als een adaptatie vraagstuk, waarbij neurale, endocriene, immunologische en gedragsprocessen een rol spelen. De laatste wetenschappelijke inzichten laten zien dat het bewustzijn en emoties toestanden van het lichaam zijn, in het bijzonder, het immuunsysteem.

Dr. Anna Huysse ontwikkelde een behandeling voor mensen met auto-immuunziekten, dat zich richt op de oorzaak in plaats van het bestrijden van de symptomen. Als een auto-immuun patiënte zelf, op basis van haar eigen ervaring en het werken met mensen met auto-immuunziekten in de laatste 10 jaar, is ze vastbesloten om lotgenoten te ondersteunen. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis op dit gebied.