27 april 2020

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Post Intensive Care Syndroom

PICS omvat nieuwe of verergerde klachten die ontstaan ten gevolge van een ernstige ziekte en de bijbehorende Intensive Care (IC) behandeling. De klachten kunnen zich al voordoen op de Intensive Care, maar komen ook tot uiting na de IC-opname. Zo kan het voorkomen dat pas na 2 jaar concentratiestoornissen ontstaan en er problemen zijn bij multi-tasken. Naasten kunnen ook PICS ontwikkelen. Dat wordt het Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd, of PICS-F.

Wat zijn symptomen die mensen met Post Intensive Care Syndroom hebben?

Mensen met Post Intensive Care Syndroom hebben psychische problemen in de vorm van angst; depressiviteit; flash backs, heftige schrikreacties, nachtmerries en herinneringen aan de ziekteperiode en/of van de IC-opname. Cognitieve problemen doen zich voor in de vorm van verstoringen in denken, organiseren en plannen. Het komt voor bij een derde van de beademde patiënten, de helft van de sepsis patiënten (sepsis is een levensbedreigende ontstekingsreactie in het gehele lichaam) en tot 50% van de patiënten die langer dan een week op de IC liggen. Helaas ervaren veel mensen na een IC opname een verminderde kwaliteit van leven: zij kunnen niet goed meer werken of algemeen niet meer op het oude niveau functioneren.

Post Intensive Care Syndroom-familie (PICS-F)

Een levensbedreigende ziekte beïnvloedt niet alleen de patiënt, ook de familie en naasten. Familieleden van IC-patiënten lijden vaak onder grote spanningen, die ontstaan door de zorgen over hun dierbare die ernstig ziek is. Er moeten opeens beslissingen worden genomen over belangrijke en overweldigende zaken. Daarbij kunnen gevoelens van onzekerheid, controleverlies en angst ontstaan. Naasten zien hun dierbare aan allerlei apparatuur liggen, vaak in slaap gebracht en soms moeilijk te herkennen als gevolg van de ziekte of het ongeval. PICS-F uit zich vaak als psychische problemen, zoals een angststoornis, depressie, post traumatische stress stoornis of, wanneer de patiënt is overleden, een gestoorde rouwverwerking bij de naaste.

Coronavirus en IC

50 % van de patiënten die de intensive care hebben verlaten, worstelen met individuele klachten. Uit onderzoek is bekend dat er een relatie is tussen hoelang de patiënten in IC liggen en de kans op het ontwikkelen van het Post Intensive Care Syndroom. Omdat coronapatiënten vaak zo’n drie weken op de IC liggen, is vanzelfsprekend dat zij een grotere kans hebben om dit soort klachten te ontwikkelen.

Behandeling van Post Intensive Care Syndroom

Post Intensive Care Syndroom kan worden behandeld met Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Meer over deze behandelmethodes kunt U op de website onder ‘werkvormen’ lezen.

Meer informatie over het Post Intensive Care Syndroom kunt U vinden op  https://icconnect.nl/. IC Connect is de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten.