26 juni 2018

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een vorm van psychotherapie die vooral gericht op de behandeling van pijnlijke en onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden van de patiënt.

De methode werd ontwikkeld door Francine Shapiro ten behoeve van ‘trauma related disorders’. EMDR kenmerkt zich door het bilateraal stimuleren van de hersenen door middel van geluiden en/of oogbewegingen. Simplistisch voorgesteld worden traumatische gebeurtenissen geïsoleerd opgeslagen in ons geheugen. Zij vormen als het ware een litteken in onze hersenen. De EMDR aanpak activeert beide hersenhelften en dit stelt de patiënt in staat om het incident te bezien vanuit een nieuw perspectief. De resultaten zijn dikwijls opzienbarend, aangezien het proces van ‘ongewenst herbeleven’ wordt doorbroken.

EMDR kan helpen bij:

  • PTSS
  • Ernstige ziekte
  • Overval
  • (Auto)ongeval of verwonding
  • Mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
  • (Seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
  • Brand
  • Natuurramp
  • Oorlogstrauma
  • Verlies van een baan, een geliefde, van autonomie

Normaal is pijn een signaal van het lichaam dat iets niet goed gaat. Soms is de oorzaak van de pijn al weg maar blijft de pijn of is de pijn erger dan de ernst van het letsel zou doen verwachten. Uit de praktijk blijkt dat na EMDR behandeling minder pijn ervaren wordt.

Pijn ervaren we met onze hersenen. Bij chronische pijnklachten worden sommige hersengebieden overgevoelig of overactief, terwijl in andere gebieden de activiteit juist terugloopt. De hersenen zijn bij chronische pijn als het ware niet in balans. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij PTSS de activiteit in het brein normaliseert. EMDR kan ook patronen in het brein bij sommige vormen van chronische pijn beïnvloeden.

Verder, de onderzoekers veronderstellen dat in het geval van oorsuizen het tinnitus geluid als ‘gevaar’ wordt gelabeld in het brein en zeer stressvol wordt ervaren. EMDR zou de emotionele dimensie daarvan loskoppelen, waarna ook het gevoel van gevaar en de bijhorende alertheid afneemt. Daardoor zouden de hersenen kunnen wennen aan het tinnitus geluid en kan het naar de achtergrond verdwijnen.