2 oktober 2016

Werkvormen

Ik behandel psychologische problematiek en bied psychologische zorgverlening aan volwassenen, relaties en gezinnen. In mijn werk maak ik gebruik van:

Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

Acceptance and commitment therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.

Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ‘randomized controlled trials’ en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme.

Compassion Focused Therapy

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.

Compassion Focused Therapy komt het volgende aan bod:

 • Het valideren van pijn en lijden.
 • Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • ‘Waar we niet voor gekozen hebben is niet onze fout’.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke pestkop’.
 • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen zelfhaat, zelfisolatie & over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende emotionele kwaliteiten: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.

Positieve Psychotherapie

Positieve Psychotherapie is een breed geaccepteerde en wereldwijd verspreide vorm van psychotherapie. De methode wordt gebruikt in meer dan zeventig landen. Het woord “positieve” in de naam van de Positieve Psychotherapie is afgeleid van het Latijns woord ‘positum’, in de betekenis van ‘het gegeven, geheel’. U brengt namelijk niet alleen stoornissen en conflicten in. U brengt ook de capaciteiten mee om uw problemen/conflicten op te lossen! Positieve psychotherapie heeft bovendien een oorspronkelijke aanpak. De basisbegrippen zijn in alledaagse taal geformuleerd, zodat U deze eenvoudig kunt begrijpen. Positieve psychotherapie is gebaseerd op de overtuiging dat alle mensen intrinsiek goed zijn en dat ze twee fundamentele capaciteiten hebben: ‘to love and to know’. Conflicten worden geïnterpreteerd als uitdagingen voor de ontwikkeling van deze capaciteiten. Verder wordt Uw probleem niet uitsluitend bekeken op individueel niveau. Elke ziekte, probleem of persoonlijke uitdaging weerspiegelt ook de kwaliteit van de relaties binnen het gezin en de samenleving. Positieve Psychotherapie leert U zichzelf niet alleen te zien als patiënt, maar ook als therapeut voor uw eigen milieu.

Uit onderzoek is gebleken dat deze methode geschikt is voor zeer uiteenlopende vraagstukken: leerproblemen, depressies, fobieën, huwelijks problemen, seksuele problemen, psychosomatische klachten, ed. De transculturele insteek is behulpzaam in het benaderen van multiculturele vraagstukken, bv in gemengde relaties. Verder is de methode uitermate geschikt voor de behandeling van kinderen. Tenslotte biedt Positieve Psychotherapie als korte termijn therapie uitzicht op een snelle verbetering of genezing.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een vorm van psychotherapie die vooral gericht op de behandeling van pijnlijke en onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden van de patiënt. De methode werd ontwikkeld door Francine Shapiro ten behoeve van ‘trauma related disorders’. EMDR kenmerkt zich door het bilateraal stimuleren van de hersenen door middel van geluiden en/of oogbewegingen. Simplistisch voorgesteld worden traumatische gebeurtenissen geïsoleerd opgeslagen in ons geheugen. Zij vormen als het ware een litteken in onze hersenen. De EMDR aanpak activeert beide hersenhelften en dit stelt de patiënt in staat om het incident te bezien vanuit een nieuw perspectief. De resultaten zijn dikwijls opzienbarend, aangezien het proces van ‘ongewenst herbeleven’ wordt doorbroken.

Emotion Focused Therapy (EFT)

EFT stelt dat emoties van nature de mogelijkheid hebben om, eenmaal geactiveerd, cliënten terug te voeren naar hun ongewenste zelfbelevingen om vervolgens problematische emotionele reacties en interacties te veranderen

EFT gaat uit van de hechtingstheorie, die beschrijft hoe mensen zich in hun vroege kindertijd hebben leren hechten aan hun ouders of ander belangrijke hechtingsfiguren. Je ontwikkelt je eigen hechtingsstijl, die de rest van je leven een rol blijft spelen in hoe jij relaties aangaat. Je hechtingsstijl is mede ‘verantwoordelijk’ voor terugkerend de keus voor eenzelfde soort partners.

Een ander element wat je relatie beïnvloedt, zijn de zogenaamde pijnpunten die je in je leven hebt ontwikkeld. Punten waarvoor jij extra gevoelig ben en die meestal onbewust een rol spelen in je relatie(s). Als je bijvoorbeeld geleerd hebt, dat mensen nooit hun afspraken nakomen dan kan dit een trigger vormen in je relatie. Als je partner een afspraak niet nakomt, triggert hij of zij daarmee onbewust jou pijnpunt. Dit triggeren van oude pijnpunten is vaak de oorsprong van ruzie, conflicten en verwijten en daarmee van een negatief patroon.

Samengevat richt EFT zich op emoties en het herstellen van de verbinding tussen de partners. Daarnaast worden communicatie- en gedragspatronen onder loep genomen met de daarmee gepaard gaande emoties. Belangrijk is dat er eerst een veilige basis wordt gelegd om moeilijk thema’s, zoals de pijnpunten van beide partners, te kunnen bespreken. EFT richt zich op het (leren) uiten van emoties en weer open staan voor elkaars gevoelens en elkaar tot steun kunnen zijn.

Heart Math

De kracht van het programma ligt in de combinatie van eenvoud en effect. De krachtige verbeteringen die bereikt worden door toepassing van de HeartMath technieken zijn gebaseerd op meer dan 19 jaar diepgaand onderzoek. De wetenschappelijke basis is vertaald naar technieken die gemakkelijk te leren zijn en altijd en overal toepasbaar zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat hart en brein zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Het hart wordt in deze aanpak benut als een ‘meetbare’ ingang voor verandering. Heartmath® bestaat uit een serie stress verlagende technieken, met als doel is om je hartcoherentie te verbeteren. Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme, het verschil in intervallen tussen hartslagen, is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden. De HeartMath methode omvat technieken die dat bewerkstelligen. Al vele beoefenaars in de gezondheidszorg gebruiken HeartMath®’s emWave® Desktop (voorheen emWave® PC) met patiënten of cliënten voor:

 • Zelfregulering en stress reductie
 • Als ondersteuning bij de behandeling van angststoornissen, hartritme problemen, depressie, chronische pijnen en hoge bloeddruk

 Hypnotherapie

 • Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie. Het is een verbale therapie, waarbij de trance gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Je bereikt zo delen van jezelf waar je met je rationele bewustzijn geen toegang toe hebt. Onbewuste processen worden bewust gemaakt, doordat de hypnotherapeut zich direct richt tot je onderbewuste. Fysiologische (lichamelijke) processen kunnen hierdoor bewust worden beïnvloedt. Met andere woorden, worden vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam aangesproken. Maar denk ook aan het omgaan met emoties, en het beter kunnen gebruiken van lichamelijke en geestelijke capaciteiten.